กิจกรรม : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสเตาอ้อย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


รายละเอียด :
    

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสเตาอ้อย ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564    อ่าน 127 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**