ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2564 ภายในเดือน เมษายน 2564
   
 
   ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2564 ภายในเดือน เมษายน 2564
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2564