ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.
   
 
   ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2564